blog »

[5 października 2010 | One Comment | ]

Co zmienia rewolucja informacyjna w funkcjonowaniu placówek zdrowotnych? Czy instytucje publiczne i niepubliczne w Polsce dostrzegają e-pacjenta w rozwijającej się sferze mediów społecznościowych? Czy szpital może być jeszcze bliżej pacjenta niż teraz?
Od kilku lat w środowisku medycznym trwają intensywne dyskusje dotyczące zmiany pozycji Pacjenta, który z petenta systemu zdrowotnego zmienia się we współdecydującego partnera w procesie leczniczym. Świadoma współpraca pacjentów jest pożądanym warunkiem sukcesu terapii.
Jednocześnie rozwijające się technologie komunikacyjne stawiają przez obszarem ochrony zdrowia kolejne wyzwania. Najbardziej interesującym z nowych trendów wydają się być media społecznościowe. …

blog »

[6 września 2010 | 93 Comments | ]

Miło nam poinformować, że pierwszym w historii naszych konferencji Social Impactorem zostal
Patryk Grzeszczuk, Strategy Team Leader w agencji Hypermedia (Isobar Polska)
Odpowiedzialny za całokształt prac departamentu strategii w Hypermedia (Isobar Polska). Prowadzi działania z zakresu projektowania komunikacji jak i doświadczeń użytkownika.
W branży reklamowej pracuje od 5 lat, w ciągu których doświadczenie zdobywał, w agencjach Argonauts, Ogilvy Interactive i MRM Worldwide.

blog »

[6 września 2010 | 23 Comments | ]

Video z Prezentacjami z III edycji ….

blog »

[30 sierpnia 2010 | 59 Comments | ]

głosowanie…